Henkisten rasitteiden tutkimus kuntoutuksineen

Johdanto
Kautta aikojen on tarinoitu kummituksista, haamuista ja aaveista sekä levottomista hengistä ja vainajasieluista ja kerrottu lähiseudun paikoista, joissa on koettu yliluonnollisiksi luonnehdittuja asioita. Nämä asiat koskettavat meistä monia myös tänään.

Joitakin ihmisiä onnettomat sattumukset ja epäonni tai huono karma tuntuvat piinavan. Rohkeimmat puhuvat kirouksista ja sanovat heidän olevan kuin kirottuja.

Selittämättömillekin asioille löytyvät loogiset selityksensä, kun henkinen avunvälittäjä tutkii niitä yliaistillisin keinoin. Samalla näihin ongelmiin saadaan henkisin toimin myös apua.

Henkisten rasitteiden tutkimus ja kuntoutukset
Kuka tahansa saattaa kohdata henkisiä rasitteita tiedostaen tai tiedostamattaan
  • elinympäristössä (esim. kodit, mökit, työpaikat, koulut, päivähoitopaikat, navetat, tallit, talousrakennukset, saunat, vierasmajat, aitat ja muut rakennukset pihapiireineen ja maa-alueineen),
  • irtaimistossa, kulkuvälineissä tai muussa käyttöomaisuudessa,
  • ihmisissä tai eläimissä.

Olemme elämämme eri roolien kautta päivittäin tekemisissä monien ihmisten ja eläinten kanssa erilaisissa ympäristöissä. Näissä sosiaalisissa tilanteissa vaistoamme usein, jos kaikki ei ole hyvin. Esimerkiksi kodin tai työpaikan ilmapiiri voi tuntua ankealta ja ihmiset ovat ärtyneitä ja väsyneitä. Eläimet voivat vaikuttaa säikähtäneiltä tai vihaisilta tai niiden käyttäytyminen poikkeaa muuten tavanomaisesta tai ne sairastelevat toistuvasti. Myös jokin rakennus voi tuntua kolkolta tai luotaantyöntävältä, tai siellä voidaan huonosti.

Myös henkilökohtaisessa elämässä saattaa ilmetä ongelmia yhdellä tai useammalla elämän osa-alueella. Samat ongelmat voivat toistua eri ihmissuhteissa tai elinoloissa.

Terveys voi heikentyä selittämättömän sairastelun vuoksi, vaivat voivat vaihtaa paikkaa tai palata uudelleen tietyissä tilanteissa, tietyissä ympäristöissä tai tiettyjen henkilöiden läsnä ollessa. Vaivoille ei löydy syytä tai parannuskeinoa tai apu on väliaikaista.

Myös haitallinen maasäteily voi aiheuttaa terveysongelmia ihmisille ja eläimille.

Selittämättömät äänet ja hahmot, paikoiltaan siirtyvät tavarat tai itsestään toimivat tai särkyvät kodinkoneet tai muut tekniset laitteet voivat ihmetyttää.

Jatkuva väsymys, öiset painajaiset, levoton uni tai unettomuus sekä apea, ahdistunut tai masentunut mieliala, itsetuhoiset ajatukset tai kokemus epäonnistumisten, tapaturmien, sairauksien tai riippuvuuksien kierteestä, josta ei tunnu olevan ulospääsyä kaipaavat selitystä, jota ei tunnu löytyvän.

Lapset, nuoret mukaan lukien, voivat nukkua levottomasti tai pelätä pimeää tai jotain tiettyä paikkaa. He saattavat kertoa näkevänsä outoja tai pelottavia hahmoja tai kuulevansa merkillisiä ääniä. He voivat olla keskittymiskyvyttömiä, levottomia tai aggressiivisia. He voivat olla alttiita tapaturmille, sairauksille tai riippuvuuksille.

Mitä näille henkisille rasitteille on tehtävissä?
Tutkin kuntoutettavaa henkilöä kuormittavat henkiset rasitteet ja poistan ne toteamisen jälkeen. Henkisiä rasitteita saattaa löytyä paitsi nykyisestä myös edellisistä elämistä, henkilön ns. eetterisestä koodista. Puhdistan kuntoutettavan henkilön menneet elämät siten kuin kuntoutushetkellä hänelle on tarpeen ja sallittu.

Tarkistan ja puhdistan henkisistä rasitteista kuntoutettavan henkilön kodin, työpaikan ja muun elinympäristön tarvittavin osin.

Tarkistan ja poistan ihmisille ja eläimille haitallisen maasäteilyn kuntoutettavan henkilön ja hänen eläintensä vakinaisesti asuttamista rakennuksista. Huomaa, että luonto palauttaa kolmisen kuukautta asumattomana oleviin rakennuksiin sille välttämättömän maasäteilyn ja siksi vain osan vuodesta asuttuina olevista rakennuksista kuten mökeistä, vierasmajoista, aitoista ja eläinten kesäsuojista ihmisille ja eläimille haitallinen maasäteily on poistettava uudelleen aina uuden asuinkauden alkaessa. Kaikki maasäteily ei ole ihmisille ja eläimillekään haitallista, siksi poistetaan nimenomaan vain haitallinen maasäteily.

Henkisten rasitteiden poistamisen jälkeen välitän kuntoutettavalle lopuksi positiivista energiaa ja korkeaa värähtelyä, jonka myötä kuntoutukset alkavat heti vaikuttaa myönteisesti. Kuntoutan yleisellä tasolla myös kuntoutettavan henkilön perheen ja muun lähipiirin eläimet mukaan lukien.

Miten henkinen apu välittyy kuntoutettavalle?
Kaikki kuntoutukset toteutuvat aina Korkeimpien auttajien toimesta avunvälittäjän henkisten pyyntöjen käynnistäminä siten kuin kuntoutushetkellä kuntoutettavalle on tarpeen ja sallittu karman lakien ja avunvälityspyynnöissä välittyvän positiivisen karman puitteissa.

Sananen avunvälittäjästä

Olen kouluttautunut useiden vuosien ajan Esko Jalkasen ja Tiina Lindholmin opein Esko Jalkanen - Luonnonvoimat yhdistyksen koulutuksiin osallistuen ja heidän kirjallisiin tuotantoihinsa perehtyen. Teen päivittäin henkistä avunvälitystyötä maapallon ja maailmankaikkeuden sekä erityisesti ihmiskunnan hyväksi.

Saan henkisen tason tiedot avunvälitykseni tueksi selvätiedon ja selväaistieni avulla. Tarvittaessa saan tätä henkistä tietoa luonnonmuistista.

Matkani yliaistien maailmassa jatkuu edelleen myös Esko Jalkanen - Luonnonvoimat yhdistyksen toiminnassa mm. vapaaehtoistyössä mukana toimien aina uutta näkymättömästä maailmasta oppien.

Hinnasto
Henkilökohtainen henkisten rasitteiden tutkimus kuntoutuksineen sisältäen kirjallisen tutkimuspalautteen sähköpostitse, hinta 110 euroa (sis. alv 25,5 %).
Kuntoutus- ja seuranta-aika ovat yksilölliset, vieden noin 3-4 kuukautta. Ensimmäiset vaikutukset alkavat kuitenkin jo heti kuntoutusten käynnistyttyä.

Tilauslomake
Siirry tästä tilauslomakkeeseen.

Kaikkea hyvää sinne!


Muut Henkisen avunvälityksen palvelut: