Dr. med. Wilhelm Heinrich Schüssler

Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler

Saksalainen biokemian ja solumineraalien isä, lääkäri ja homeopaatti Wilhelm Heinrich Schüssler (1821-1898) tutki lääkärintyönsä ohella organismien sisältämiä kivennäisaineita. Hän teki tutkimustyönsä perusteella johtopäätöksen, että ihmisen kudosten ja elinten kaikista soluista on löydettävissä useita kivennäisaineiden yhdistelmiä. Yhden tai useamman kivennäisaineen puutostila solussa johtaa kehon toiminnan häiriintymiseen ja sairastumiseen. Siten "kehon sairaus on seurausta solun sairaudesta".

Kaikki ihmiselimistön toiminnot perustuvat solujen sisällä tapahtuviin reaktioihin. Siten solujen hyvinvoinnilla on suora vaikutus ihmisen terveydentilaan. Dr. Schüssler kehitti 12 solumineraalia, joiden kivennäisaineet ovat kehomme välttämättömiä, luontaisia rakennusaineita, joita solumme tarvitsevat tasapainoiseen toimintaansa.

Vuonna 1874 Dr. Schüssler julkaisi ensimmäisen kirjasensa biokemiasta ja 12 solumineraaliin perustuvasta hoitomenetelmästään. Siitä kehittyi Keski-Euroopassa arvostettu, laajalti käytetty kokonaisvaltainen hoitomuoto, jota käytetään terveyden vaalimiseen, yleiskunnon kohentamiseen, sairauksien ennaltaehkäisyyn, akuuttien ja kroonisten, niin psyykkisten kuin fyysistenkin terveydellisten ongelmien täydentävään hoitoon.

Tänä päivänä ihmiset ottavat yhä enemmän vastuuta hyvinvoinnistaan ja hakevat aktiivisesti myös luonnonmukaisia vaihtoehtoja koululääketieteen rinnalle. Siihen perustuu myös solumineraalien uusi suosio ja kysynnän vahva kasvu.

Solumineraalit
Antlitz-analyysi
Ohjeet Antlitz-analyysiin valmistautumista varten